TrDeEng
TrDeEng

40.000+
Vaka Deneyimi

60.000+
Başarılı Ameliyat

Keratokonus ve Corneal Cross-Linking (CXL)

Op. Dr. med. Akın Akyurt

Op. Dr. med. Akın Akyurt

Keratokonus ve Corneal Cross-Linking (CXL);
Keratokonus
, korneanın ilerleyici incelmesidir. Yüksek miyop astigmat ile seyreden, görme keskinliğini azaltan bir hastalıktır. Nedeni bilinmemektedir.

Corneal Cross-Linking (CXL), keratokonus ve korneal ektazi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. CXL tedavisinde amaç, hastalığın düzeltilmesi ve geriletilmesi değildir. CXL tedavisinde amaç, hastalığın durdurulması veya ilerleme hızının yavaşlatılmasıdır. CXL tedavisinde başarı oranı yüksektir (% 97). % 3 olguda ise yetersiz veya aşırı etkinlik gelişebilir. Yetersiz etkinlik, hastalığın durdurulamaması veya ilerleme hızının yavaşlatılamamasıdır. Bu durumda, ek tedaviler gerekebilir. Aşırı etkinlik, korneanın hedeflenenden fazla düzleşmesi anlamına gelir ve çok daha önemsiz bir durumdur. Korneanın sorunlu yapısı nedeniyle kontakt lens kullanamayan hastalara CXL tedavisi sonrası kontakt lens uygulaması mümkün hale gelebilir, böylece hastaların görme keskinlikleri artırılabilir.

 

CXL işleminde göze B2 vitamini içeren bir damla damlatılır ve daha sonra göze belli bir dalga boyunda ultraviolet (UV) ışık uygulaması yapılır. Bu uygulama sonucu, korneada kollajen lifleri oluşur (kollajen, incelmekte olan kornea dokusunu güçlendiren bir moleküldür). Böylece korneanın incelmesi durabilir veya yavaşlayabilir, hastanın görme kaybı son bulabilir ve görme kalitesi artabilir.

CXL uygulaması iki türde yapılabilir: epi-off ve epi-on uygulaması :

epi-off uygulamasında kornea epiteli TPTK adı verilen bir excimer laser yöntemiyle eritilir ve hemen arkasından göze sık aralarla ve 30 dakika süreyle B2 vitamini içeren solüsyon damlatılır (Crete Protocol).  (TPTK, bir excimer laser tedavisi yöntemidir ve kornea epitelinin göze hiçbir temas olmaksızın eritilmesini sağlar). Kornea bu solüsyonu emdikten sonra göze UV ışık tedavisi yapılır. Tedavinin bitiminde göze koruyucu kontakt lens konulur ve hasta gözleri açık olarak evine gönderilir (DUAL TEDAVİ).

(*Crete Protocol, CXL tedavisi öncesinde TPTK laser ile kornea epiteli eritildiğinde (göze herhangi bir temas olmaksızın uygulanan, birkaç saniye süren ve ağrısız bir işlemdir), CXL tedavisi sonrası görme kalitesinde anlamlı artışlar elde edildiğinin kanıtlanmasıyla oluşturulmuş tedavi protokolüdür. Kliniğimizde epi-off CXL tedavisi bu protokol uyarınca uygulanmaktadır. )

Triple tedavi TPTK, CWF PRK ve CXL tedavilerinin birlikte uygulanmasıdır.  (The Modified Athens Protocol)

(The Modified Athens Protocol: Görme keskinlikleri düşük keratokonus ve korneal ektazi olgularına aynı seansta ve ardı sıra uygulanan 3 farklı tedaviyle hastaların görme kalitesinde anlamlı artışlar elde edildiğinin kanıtlanmasıyla oluşturulmuş tedavi protokolüdür. Bu protokolde önce (1. tedavi) TPTK laser ile kornea epiteli eritilir (göze herhangi bir temas olmaksızın uygulanan, birkaç saniye süren ve ağrısız bir işlemdir), sonra (2. tedavi) CWF PRK laser tedavisi uygulanır (kornea yüzey düzensizliği azaltılır) ve son olarak (3. tedavi) CXL tedavisi yapılır. Kliniğimizde, görme keskinliği belli bir düzeyin altında olan keratokonus ve korneal ektazi hastalarına bu protokol uyarınca tedavi uygulanmaktadır.)

(CWF PRK bir excimer laser tedavisi yöntemidir ve aberration adı verilen kornea yüzey düzgünlüğü sorunlarını gidermek veya azaltmak amacıyla uygulanır. CWF PRK görme keskinliği çok düşük olan, seçilmiş keratokonus olgularında görmenin artırılması için uygulanmaktadır. Tedavinin amacı, kornea yüzeyinin düzgünleştirilmesiyle görmenin belli bir miktarda artırılmasıdır: Bu tedaviyle, gözlük numarasının “sıfırlanması” hedeflenmez.)

epi-on uygulamasında epitel eritilmeksizin, göze doğrudan B2 vitamini solüsyonu damlatılır. epi-on yöntemi, genellikle korneası yeterince kalın olmayan olgularda veya CXL ile korneada kısmi gelişecek stabilitenin yeterli olacağı düşünülen olgularda kullanılır (MONO TEDAVİ).

epi-off uygulama sonrasında 72 saat süreyle gözde kanlanma, sulanma, batışma ve ışığa tahammülsüzlük gelişir ve bu durum 4. günde büyük ölçüde ya da tamamen düzelir. epi-on uygulaması sonrasında bu konfor sorunları olmaz.

epi-off uygulama sonrasında 72 saat süreyle göze su teması olmamalı, göz makyajı yapılmamalı, aşırı aydınlık ve tozlu ortamda bulunmaktan kaçınılmalıdır. epi-on uygulamasında bu kısıtlamalar yoktur.

Hangi olguya hangi tür CXL uygulaması yapılacağına, ilgili protokollere göre hekim karar verir.

Her iki uygulamada da, en az 4 hafta süreyle bina dışında güneş gözlüğü kullanılması gereklidir.

CXL tedavisi sonrasında göz numarasında büyük değişimler olması beklenmez. CXL tedavisi, kişinin kullanmakta olduğu gözlük veya kontakt lensinden kurtulmasını sağlamaz.

 

Glokom ve SLT Tedavisi
Keratokonus ve Corneal Cross-Linking (CXL)
Yaşa Bağlı Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi
Diabet ve Göz Tedavisi
Şaşılık Tedavisi
Göz tembelliği ve Nörovizyon Tedavisi
LVA Az görenler için teleskopik gözlükler