Kalıcı Akıllı Lens ,son beş yılda insanları uzak ve yakın gördüklerinden kurtarmaya yönelik operasyonlar oldukça çeşitlilik kazandı. İçlerinden akıllı lens uygulaması en ön plana çıktı.Göz içi akıllı lens basit bir müdahale ile gözün içine yerleştirilen ve ömür boyu gözün içinde kalan lenslerdir. Bunlar hem uzak hem yakın gözlük görevi gören saydam lenslerdir. Bu lensler kontak lensler gibi takıp çıkarılmaz. Ömür boyu gözün içinde kalırlar ve yaş ilerlese de numaralarında hiçbir zaman değişikliğe uğramazlar.

Her insanın gözünün içinde saydam bir lens vardır. Bu kişinin kendi doğal lensidir. Zamanla esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz uzak ve yakına baktığımızda odaklanamaz hale gelir. Bu nedenle doğal göz içi lensimizin yerine akıllı lens adı verilen bir lens yerleştirilir. Göz içi akıllı lens kişiye her mesafede iyi bir görüş kazandırmak için özel olarak geliştirilmiştir. Uzak ve yakında görme zorluğu çeken,gözlük kullanmak istemeyen kişilere, yüksek numaralı lazer yapılamayan ama akıllı lens için uygun hastalara uygulanabilir. Ayrıca katarakt hastalarına, daha önce lazer ameliyatı olan ama yakın görüşü bozulan hastalara göz içi akıllı lens takılabilir. Göz içi kalıcı akıllı lensler özelliklerini zamanla kaybetmezler. Uzak, yakın ve ara mesafede iyi görüş imkanı sağlarlar. Bunlarla rahatlıkla denize, havuza girilebilir, uyunabilir. Dışardan takıp çıkartılan lensler değillerdir. Tedaviden sonra numaralar tekrarlamaz ve yaşam boyunca gözde bir daha katarakt gelişemez.

Kalıcı Akıllı Lens

Her insanda gözün içinde doğal bir lens vardır ve bu lens saydam ve elastiktir. Her yakına ve uzağa bakışta bu lens esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan mesafeye odaklanır. Bu sayede hem uzağı hem de yakını net görürüz. İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder, artık yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz. Buna lens deformasyonu adı verilir.

 

Daha ileriki yaşlarda ise deforme olmuş lens ayrıca saydamlığını da kaybeder ve rengi bulanıklaşır. Bu duruma da Katarakt adı verilir. Yani göz içindeki doğal lens 40 yaşında sonra iki evre geçirir. 1. Artık yakını görtürmemez, buna deforme lens evresi denir. 2. Daha sonra hem uzak hem yakın bozlur, lens bulanıklaşır, buna da katarakt evresi denir. Gözün içindeki lens 40 yaşından sonra deforme duruma geldikten sonra artık görevini yerine getiremez. Özellikle yakını gördürtemediğinden dolayı operasyonla alınır. Yerine özel geliştirilmiş her mesafeyi net gösteren bir mercek yerleştirilir, buna kalıcı akıllı lens denir. Göz içi lensi katarakt nedeniyle bulanıklaştığında da aynı işlem yapılır ve bulanık mercek çıkartılarak yerine akıllı lens takılır.

Gözlerine akıllı lens takılan bir hastanın bu işlemden sonraki yaşamı boyunca bir daha gözlüğe veya kontak lense ihtiyacı kalmayacaktır. Kalıcı akıllı lens uygulaması hastanın hipermetrop, miyop, astigmat ve yaşa bağlı presbyopik yakın sorununu  tek bir seansta çözebilmektedir. 10 dakikalık bir müdahale ile gözün içine yerleştirilen kalıcı akıllı lensler ömür boyu gözün içinde kalıp göz numarasını değişmeden sabitlerler. Hastalar bu şekilde uzak yakın ve orta mesafeyi gözlüksüz görebilirler. Kalıcı akıllı lens operasyonu için en ideal hasta grubu 40 yaş üzeri olanlardır. Genç yaşta olmalarına rağmen göz numaraları lazer yapılamayacak kadar yüksek olanlara da uygulanmaktadır. Ayrıca göz yapıları standart göz çizme lazerine uygun bulunmayanlar bu alternatiften yararlanabilirler.

 

Akıllı Lens Nedir?

Göz içi kalıcı akıllı lens operasyonunun uygulandığı iki ana grup hasta vardır. Bunların bir kısmında gözlerde henüz katarakt gelişmemiştir. Ancak gözün içindeki doğal lens artık deforme olduğundan hastalar özellikle yakını görmede sorun yaşamaya başlarlar. Diğer bir grup hastada ise lens deformasyonu daha da ilerlemiştir ve artık gözlerde katarakt vardır. Yani deforme olna lens ayrıca bulanıklaşmıştır ve görme seviyesi buna bağlı olarak daha da düşmüştür. Her iki durumda da, ister doğal lensimiz deforme olsun ama henüz katarakt olmasın, isterse artık katarakt evresine geçmiş olsun. Rengi bulanıklaşmış olsun, gözün içine kalıcı akıllı lens yerleştirilerek hasta tüm görme sorunlarından kurtarılabilir.

kalıcı akıllı lens

Göz içi akıllı lensler 40 yaşından sonra yakını göremeyen ve ara mesafe uzaklıkta sorun yaşayan kişilere ideal bir çözüm yöntemidir. Ara mesafe kavramı bilgisayarda çalışan kişiler için veya ev hanımlarında tezgah üstünde işlerini gözlüksüz yapabilmeleri için çok önemlidir. Özellikle bilgisayar kullanım mesafesi olan ara mesafede görme kalitesinin yüksek olması günümüz şartlarında çok önemlidir. Mutfak tezgahına erişim mesafesi, masanın ortasının net izlenmesi, araba sürerken kadranın net görülmesi hep ara mesafenin netliği ile ilgilidir. Bu netlik ancak üç odaklı (trifokal) kalıcı akıllı lens uygulaması ile mümkündür.

Katarak ameliyatlarında hastanın kataraktlı merceği alındığında eskiden yerine standart tek odaklı bir göz içi lensi takılırdı. Hastalar uzağı görürler ama yakını ancak bir yakın gözlüğü ile okuyabilirlerdi. Kalıcı akıllı lensler ile hastalar katarakt ameliyatından sonra yakın gözlüğüne de ihtiyaç duymazlar,  uzak ve yakın her mesafeyi gözlüksüz görebilirler.

Kalıcı Akıllı Lens Ameliyatı

Peki bu kalıcı akıllı lens operasyonu nasıl gerçekleşmekte? Her bir göz ayrı günlerde (genelde 1 hafta arayla) yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulur. Gözler göz damlası ile uyuşturulur. Genel anestezi, bayıltma veya hastanede yatma söz konusu değildir. Ne operasyon esnasında ne de sonrasında herhangi bir ağrı veya acı hissedilmez. Tamamen ağrısız geçen operasyonda gözün içindeki lens yuvasına akıllı lens takılır. Ameliyat sonrası göz bandajlanır, hasta evine gider, bir gece göz bantlı kalır ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Bir hafta sonra diğer göze de aynı işlemler uygulanır.

Genç yaşlarda göz çizdirme adını verdiğimizi operasyonu geçirmiş bir çok hasta var. Bu hastalar genellikle uzağı göremedikleri için, yani miyop oldukları için göz lazeri yaptıran hastalar. Lazerden yıllar sonra bu hastalar uzağı halen iyi görmelerine rağmen artık yakını göremediklerini fark ederler, çünkü artık kırklı yaşlara gelmişlerdir. 40 yaş civarındaki bu hastalar artık yakını göremedikleri için yakın gözlüğü kullanmaya başlarlar. Gözlüksüz yaşamaya alışmış, bundan keyif alan bu kişiler artık yaşamlarına bir yakın gözlüğü ile devam etmek zorunda kalmaktan dolayı mutsuzdurlar. İşte kalıcı akıllı lens bu durumda da devreye girer. Uzağı eskiden lazerle düzeltilmiş ama artık yaş nedeniyle  yakını bozulmuş olan kişilere yakında da gözlüksüz görme konforu sağlar.

Lazer operasyonu geçirmiş kişilerde eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması hissediyorlarsa akıllı lensten faydalanabilir. Uzağı ve yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa kalıcı akıllı lensten faydalanabilirler. Deforme olan doğal lensin yerine kalıcı akıllı lens yerleştirildiğinde bu lens artık hem uzağı, hem de yakını gözlüksüz okutabilecektir. Kişiye her mesafede net bir görüş kazandıracaktır.

kalıcı akıllı lens

Kalıcı Akıllı Lens Tedavisi

Gözüne kalıcı akıllı lens takılan hastalarda bir daha ömür boyu göz numarasında herhangi bir değişme, artma veya azalma meydana gelmez. Gözün içindeki yeni mercek her türlü mesafeye uyum sağlayarak hastaya net görüş sağlar. Bu durum yaş ilerlese de yaşam sonuna dek değişmez.

Göz içi kalıcı akıllı lens uygulamasında kullanılan ameliyat tekniği katarakt operasyonlarında kullandığımız klasikleşmiş Fako tekniği ile aynıdır. Dolayısıyla yaklaşık 60 yıldır uygulanan ve çok iyi bilinen bir teknik uygulanarak gözün içine kalıcı akıllı lens yerleştirilmektedir. Uzun yıllar içerisinde değişen olan tek şey gözün içine kalıcı olarak yerleştirilen lens materyalinin cinsidir. Eski zamanlarda bu mercekler sadece tek odaklı iken şimdi çok odaklı (trifokal) kalıcı akıllı lens adını almaktadırlar.

Uzak ve yakın görme sorunu yaşıyorsanız, gözlük veya kontak lense bağımlı kalmak istemiyorsanız kalıcı akıllı lens operasyonu ile gözlüklerinizden kurtulabilirsiniz. Göz içi kalıcı akıllı lens uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bize web sitemizdeki telefon ve e-mail vasıtasıyla ulaşabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

Akıllı Lens ( Göz İçi Lens) Tedavisi