No Touch Lazer Yan Etkileri tedaviden sonra kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tüm dünyada uzun bir zamandan bu yana göz için lazer tedavi teknolojisi uygulanmaktaydı. Ama şimdi ise teknolojinin gelişmesi ile bu lazer teknolojileri de gelişerek yerini no touch lazer teknolojisine bıraktı. No touch lazer ile hasta gözüne temasta bulunulmaz. No touch lazer sayesinde hasta tedavi olurken göz hiç bir şekilde kesilmez ve kesici aletler kullanılmaz. Bu sayede no touch lazer ile ameliyat olmaktan gözünün kesilmesinden korkan hastalarımız tedavi olabilmekte. Her ameliyatta veya her tedavi de olduğu no touch lazer işleminde de bu önem arz etmektedir. Hangi tekniğin hangi  hastaya uygulanacağı tedavinin başarısındaki en önemli faktörlerden biridir. No touch lazer ile göz tedavi edilir iken göze basınç uygulanmaz. Ayrıca ön saydam tabaka kesilmez ve yerinden kaldırılmaz. İşte tüm bunlardan dolayı hastalarımız no touch lazer tercih etmekte.

No Touch Lazer Yan Etkileri

No touch lazer ile hastalarımız bir çok görme kusuru tedavi edilmekte. Bu görme kusurları astigmat, hipermetrop, miyop gibi rahatsızlıklar olabilir. Teknolojinin gelişmesi ile lazer teknolojisi yerini no touch lazere bıraktı. No Touch Lazer Yan Etkileri lazer teknolojisi ile yapılan tedavinin yan etkilerinden daha azdır. No touch lazer ile göz tedavisi yapılırken hasta tedavi sırasında ağrı ve rahatsızlık hissetmemektedir. Ve bu olay tedavi olacak hastaları çok ama çok rahatlatmaktadır. No touch lazer ile gözün tüm kırma kusurları tedavi edilebilir. Bu sorunlar tek tek veya hepsi birlikte uygun bir yöntemle tek seansta tedavi edilebilir. No touch lazer ile problemli göz tedavi edilir iken işlem çok kısa sürmektedir. Tedavi öncesinde öncelikle gözlere damla damlatılarak anestezi yapılır.

No Touch Lazer Yan Etkileri

No Touch Lazer Yan Etkileri

No touch lazer ile göz kusurlarının tedavisinin bu kadar çok tercih edilmesinin bir sebebi de şudur. Eski teknolojide lazer teknolojisi ile göz kusurları tedavi edilir iken korneanın belli bir kalınlıkta olması gerekiyordu. Çünkü korneada kesim işlemi olacağı için kornea belli bir kalınlıkta olması gerekiyordu. Yani ince kornealı hastalara bu tedavi uygulanmıyordu. Ama şimdi no touch lazer ile kornea kalınlığı fark etmeksizin ince kornealı hastalara da bu tedavi yapılabilmekte. Ayrıca eski lazer teknolojisi yapılan tedavi sonrasında yan etkiler ortaya çıkmaktaydı. Ve bu yan etkiler gözde zar kırışması, zar altında iltihap oluşumu ve göz kuruluğudur. Ama şimdi No Touch Lazer Yan Etkileri konusundan bahsedecek olur isek bu saydığımız yan etkiler görünmeyebiliyor. Ve no touch lazer ile tedavinin başarı oranı eski lazer tedavisine göre daha yüksek olabiliyor.

 

No Touch Lazer

No touch lazer daha önce kornesı ince olduğu için lazer teknolojisi olup iyileşemeyen hastalara uygulanabilir. Ayrıca kornea nakli olmuş hastalarda ve daha önce Katarakt Ameliyatı olmuş insanlara uygulanabilir. Ve Akıllı Lens Tedavisi görüp göz içi lens takılmış kişilere. Ayrıca miyop hipermetrop astigmat gibi göz kırma kusurları bulunan kişilere de no touch lazer uyugulanabilir. Bu saydığımız sebepler ve No Touch Lazer Yan Etkileri ‘ nin az olması nedeniyle. Göz kusuruna sahip çoğu hasta tarafından tercih edilmektedir. Lazer olmaktan korkuyor veya kornea yapınız buna uygun değil ise no touch lazer size çözüm olabilir. Ve no touch lazer ile tedavi olabilirsiniz. Göz durumları uygun olmadığı için yıllarca tedavi olamayıp gözlük veya kontakt lens kullanmak zorunda olan hastalar var. İşte no touch lazer ile göz tedavisi sayesinde gözlüklerinizden veya kontakt lenslerinizden kurtulabilirsiniz.

Lazer teknolojisinde göze temas edildiği ve gözde kesme işlemi yapıldığı için korkan hastalar için birebir. Hiç korkmalarına gerek yok çünkü göze hiç bir şekilde temasta bulunulmuyor. Ayrıca no touch lazer ile göz kusurları tedavi edilir iken. Tedavi süresi çok kısa sürmekte bu durumda hastalarımızı çok ama çok rahatlatıyor. Hatta tedavi olan hastalarımız işlemin ne ara ve nasıl bittiğini anlamıyorlar bile. Bunda tedaviden önce hastamızın gözünün damla ile uyuşturulmasının etkisi büyük olabiliyor. No touch lazer tedavisinin daha çok tercih edilmesinin bir sebebi de yan etkilerin az olmasıdır. No Touch Lazer Yan Etkileri genelde çoğu hastamızda görülmemektedir.

Hastanın operasyon sonrasında, kendine dikkat etmesi ve hiç bir şekilde gözünü ellememesi de çok önemlidir. Klasik lazer tedavisinin halen kullanılması gereken yerler olabilir.  Sadece eskiden bu güne kadar başarılı bir şekilde uygulayageldiğimiz klasik lazer teknolojisi bazen bazı hastalarımıza çözüm olamayabiliyordu.

No Touch Lazer Tedavisi

Bu hastalarımız genelde kornea kalınlığı yeterli olmayan korneası ince olan hastalarımızdı. Eskiden klasik lazer tekniği ile hastalarımı tedavi ederken gözlerine temasta bulunuyorduk. Bunun sebebi de korneanın kesilmesi idi. İşte bu yüzden tedavi olacak hastalarımızın belli bir kornea kalınlığına sahip olması gerekiyordu. Ve ayrıca hastalarımız bu işlemden korkuyorlardı. Yan etki olarak klasik lazer teknolojisi ile yapılan tedavide gözde kesme işlemi olduğu için. Yan etkileri No Touch Lazer Yan Etkileri ‘ ne göre daha fazla olmakta. No touch lazer tedavisinde yan etkilerin daha az olmasının sebebi ise göze temas olmaması ve gözün kesilmemesi. Bu sebeplerden dolayı hastalarımız bütün bunları düşünerek no touch lazer ile gözlerindeki kusuru tedavi etmeyi tercih etmekte. Ayrıca hiç bir şekilde temas olmadığı için işlem esnasında ağrı ve acı hissedilmez.

Bir de göz kuruluğu problemi var ki klasik lazer teknolojisinde göze temasta bulunulduğu için gözde kuruluk  olabiliyordu. Ama şimdi no touch lazer ile tedavi sayesinde No Touch Lazer Yan Etkileri olarak kuruluk olmamakta. No touch lazer ile daha önce katarakt ameliyatı geçirmiş veya gözüne göz içi lens takılmış kişilere de uygulanabilmekte. On sekiz yaşından büyük göz görme kusurlarında ilerleme olmayan tüm hastalarda tedavi için no touch lazer uygulanabilir. Kısaca no touch lazer işleminden bahsetmek gerekir ise. Hasta gözü damla ile uyuşturulduktan sonra işleme başlanır. İşlem sırasında hasta doktorun belirttiği ışık kaynağına belirli bir süre bakması ile gerçekleşir. Ayrıca uygulama her iki gözede aynı gün yapılmaktadır. Ve No Touch Lazer Yan Etkileri olmamaktadır.

No Touch Lazer ile Tedavi

Ayrıca hasta no touch lazer tedavisi olduktan sonra dört gün sonra normal yaşantısına dönebilir. Ama bunun için kendine iyi bakıp dikkat etmeli. Ayrıca bu süre bir ortalamadır. Bu süre hastanın göz yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ve hasta No touch lazer tedavisinden yedi gün sonra denize havuza girebilir. Dediğimiz gibi bu süre burada da değişiklik gösterebilir. No touch lazer ve  No Touch Lazer Yan Etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ve ya bizleri hastanemize gelerek ziyaret edebilirsiniz.