No Touch Laser fiyatları

No touch laser fiyatları

Öncelikle göze hiç dokunmadan gerçekleştirilen no touch laser ile ilgili bazı ön bilgiler verelim. Daha sonra bu no touch laser fiyatları nasıl tespit ediliyor onu anlatalım.

Transprk adı da verilen no touch laser tekniğinde göze hiç bir kesici aletle dokunulmaz, kornea dokusu kesilmez. Gözden herhangi bir yabancı parça çıkartılmaz. Cerrahi bir manipülasyon gerektirmeyen bir işlem olduğu için de hastalar için çok cazip bir lazer alternatifi durumundadır.

No touch laser veya diğer ismi ile Transprk gözüne dokunulması fikrinden ürken. Gözleri hassas, gözlerini yeterince açmada zorlanan kişiler için ideal bir lazer yöntemidir. Birkaç dakika süren işlem esnasında hasta sadece yanıp sönen yeşil bir ışığa bakar. Bu esnada göze hiçbir kesici aletle temas edilmez.

No Touch Laser fiyatları

No Touch Laser fiyatları

Bir kişinin no touch laser tekniğine uygun olup olmadığı bazı ön testlerle anlaşılır. No touch laser fiyatı belirlenirken öncelikle kişinin göz bozukluk derecesi çok önemlidir. Miyopinin yüksekliği, astigmatın varlığı veya yokluğu, hastanın hipermetrop oluşu veya olmayışı lazer tekniğini etkileyen parametrelerdir. Göz numarası dışında hastanın görme keskinliğinin tama çıkıp çıkmaması, başka bir değişle göz tembelliğinin bulunup bulunmaması ayrıca bir risk faktörüdür. Tüm bunların dışında hastaya kornaya topografisi adını verdiğimiz bir tetkik yapılır. Bu tetkikle göz haritası ortaya çıkar ve gözün en ön saydam tabakası olan ve lazerin gerçekleşeceği kornea dokusunun özellikleri anlaşılır.

Bu kornea tabakasının kalınlığı veya inceliği, yüzeyinin düzgün olup olmaması. Eğrilik yarıçapları ve buna benzer daha bir çok parametre gerçekleştirilecek olan lazerin risk kat sayısını belirler. İşte saydığımız bütün bu parametreler, ister göz numarasına ait olsun. İster gözün görme potansiyeline ait olsun, isterse kornaya dokusunun yapısal özelliklerine ait olsun. No touch lazer fiyatı tespit edilirken önemli rol oynarlar.

Mutlaka bilinmesi gereken şey her hasta için standart bir No touch lazer fiyatının olmadığıdır. Bu rakamın her hastanın gözüne özel olan bir takım değişken parametrelerin durumuna göre değişebileceklerdir. No touch lazer fiyatı öğrenmek için yapmanız gereken tek şey yukarda saydığım ayrıntılı göz muayenesinden geçmektir. Gerçekleştirilen muayene ve çekilen tetkikler sonrasında gözün potansiyel durumu net olarak ortaya çıkar ve no touch lazer fiyatı belirlenir.

Siz de kendi gözünüzle ait no touch laser uygunluğunu ve no touch laser fiyat bilgisini öğrenmek isterseniz. Bizlere telefonla veya web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

© 2017 AkinAkyurt.com - by BWD

Hemen İletişim        0216 386 8736


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
akinakyurt.com'un içeriği, kullanıcıyı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zama bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Site içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Tüm hakları saklıdır