TrDeEng
TrDeEng

40.000+
Vaka Deneyimi

60.000+
Başarılı Ameliyat

miyop nedir
Op. Dr. med. Akın Akyurt

Op. Dr. med. Akın Akyurt

1968 de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde yaptı. 1986 da İstanbul Erkek Lisesini okul birincisi olarak bitirerek İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini kazandı. 1992 de tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Alman hükümetinin kendisine verdiği Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD ) bursu ile Almanya Köln Üniversitesi Göz Kliniğinde Prof. Dr. med Krieglstein ‘ ın yanında göz ihtisasına başladı.

Miyop Nedir?

Miyop Nedir?

Miyop nedir konusunu ele aldığımız bilgilendirme sayfamıza hoş geldiniz. Gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durumdur. Miyopi kelimesi Latince “kapalı göz” kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

Miyopu biraz daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse göze paralel olarak gelen ışınların gözde bulunan retina önünde odaklanmasıdır. Uzağı net göremeyen miyoplar uzağa gözlerini kısarak bakarlar. Miyopların büyük bir kısmı aslında net göremediğinin farkında bile değildir.

Miyop Çeşitleri

Basit Miyop : En sık görülen miyop türlerindendir. Çevresel ve genetik etkenlerin oldukça etkili olduğu bu miyop türünde çok sık olarak yakın mesafede dikkat gerektiren işlerle ilgilenmek, miyopun ilerlemesine neden olur.

Gece Miyopu : Gündüzleri oldukça iyi olan görme kalitesi, geceleri ışığın şiddetine ve derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Gençlerde ve yaşlılarda sıkça görülen miyop türlerinden olan gece miyopu, özellikle gece araba kullanma esnasında oldukça tehlikelidir. Bu nedenle geceleri araba kullanırken mutlaka gözlük kullanılmalıdır.

Yalancı Miyop : Göz kaslarında meydana gelen spazmlara bağlı olarak meydana gelen görme sorunudur.

Aksiyal Miyop : Gözün ön ve arka çapındaki artış nedeniyle meydana gelen miyoptur.

İkincil Miyop :Çeşitli sağlık sorunları ve kullanılan ilaçlar nedeniyle mercek yapısında meydana gelen bozukluk miyop oluşumuna neden olur.

Bunun nedeni ise objelerin uzaklaştıkça netliklerini kaybedebileceklerini düşünmeleri ve bunu mantıklı bulmalarıdır. Gözün ön-arka çapasının normalin üzerinde olması durumlarında ortaya çıkar. Toplum içinde miyop rahatsızlığının genetik olduğunu söyleyen bir kesime rastlamak mümkündür.

Miyop Neden Olur?

Yapılan araştırmalarda eğitim ve zeka seviyesinin artması ile birlikte miyop sorununda da artış gözlemlenmiştir. Uzun süre okuma ve yazma işleri ile ilgilenen kişilerde miyop görülme olasılığı oldukça yüksektir. Yakın mesafede yapılan işler miyopu tetikleyen en önemli unsurlardandır.

Miyop nedenlerini tıbbi açıdan değerlendirmek gerekirse, merceğin kırma gücünün normalden yüksek olması ve gözün önden arkaya doğru daha uzun olması miyopu oluşumuna neden olan faktörlerdendir. Miyopa neden olan etkenlerden bir diğeri ise gözün eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir.

Miyopta yapısal etkenlerin rolü kadar çevresel ve genetik etkenler de önemli bir rol üstlenmektedir. Miyop rahatsızlığı görülen anne ve babanın çocuklarında miyopi görülme riski daha fazladır. Aynı zamanda çeşitli hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da miyopi oluşumunu tetiklemektedir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi miyopide de stres etkili bir rol oynamaktadır. Stres yorgunluk ve göz kaslarını aşırı yorma nedeniyle yalancı miyopi görülmektedir.

Miyop + Meslek Hastalığı

Ancak en önemli nedeni bazı meslek erbablarının iş gereği bazı nesnelere oldukça yakından bakmak zorunda kalmalarıdır. Çevrenizdeki doktor, kuyumcu, bilim adamı, çok fazla okuyup çok yazan kimseler, bilgisayar işleri ile uğraşan bilişimcilere, yazılımcılara dikkatli bakın. Birçoğunun miyop nedeni ile gözlük kullandığını göreceksiniz. Bir şeylere çok yakından bakmanın yanı sıra. Az ışıkta okuma ve yazma gibi durumlar da miyop rahatsızlığının artması için önemli sebepler arasında sayılabilir.

Peki miyop nedir ve belirtileri nelerdir?

Miyop rahatsızlığı çoğu zaman okul öncesi çocukluk döneminde ortaya çıkar ancak çocuklar çoğu zaman uzağı net göremediklerinin farkına varmazlar. Okul yaşamı başladığı vakit ise miyop çocuklarda en çok görülen şikayet tahtayı görememektir. Tahtayı göremediğini fark eden çocuklar bunu ailelerine söylerler ve bir göz doktoruna danışılır.

Uzağı görememe sorunum olduğunu nasıl anlarım?

Uzağı görememe sorununuzun olduğunuzun bazı göstergeleri şunlardır:

  • Sokak işaretlerini ve araba plakalarını okurken zorlanma
  • Beyaz tahtada veya televizyon ekranındaki kelimeleri net görememe
  • Daha iyi görmek için gözleri kısmak
  • Sıklıkla bağın ağrıması veya göz yorgunluğu

Miyop Çözümü

Miyopluğun şu an küresel anlamda en uygun çözümü numaralı gözlükler ve lenslerdir. Ancak laser tedavisi ve şeffaf mercek değişimi gibi yöntemler de kullanılmaktadır. Laser tedavisi yaptıracak kişilerin öncelikle miyopluğun ilerlemesinin durmasını beklemesi yararına olacaktır. Çünkü henüz ilerlemesi durmamış bir miyopluğu olan kişinin laser ameliyatıyla 0 derece olan gözü ilerleyen zamanda tekrardan artar.

Gözlük + Miyop

Yani kısaca gözlük takıp takmamanın miyopluğun derecesiyle bir bağlantısı yoktur. Aynı şeyi lens için de söyleyebiliriz. Miyopluğa rastlanma oranlarına baktığımızda ise Asya’da %70-90, Avrupa ve Amerika’da %30-40, Afrika’da ise %10-20 oranında miyopa rastlanmaktadır.

Miyop olan çocuklar hemen gözlük takmamalı, göz gözlüğe alıştırılmamalıdır. Anne ve babalara bu konuda görev düşmektedir. Ebeveynler çocuklara gözlüğünü hemen taktırarak çocuğunu ömür boyu gözlük kullanmaya mahküm etmemelidir. Eğer numarası 2’den küçükse doktorla konuşarak diğer tedavi yöntemlerini kullanmayı tercih etmelidir. Ancak bu tedavi yöntemleri işe yaramazsa o zaman gözlük kullanmaya geçilmelidir.

Miyop + Yaş

Kişiden kişiye, vücut gelişimine ve genden gene değişmekle birlikte. Tipik olarak okul çağında miyop olanlarda 20 yaşına kadar değişik oranlarda miyop ilerleyebilir. Daha sonra durur ya da daha yavaş ilerler. Ancak 25 veya 28 yaşına kadar ilerlediği ve sonra durduğu da olmuştur.

Bu yaşlara kadar (25 – 28) devam etmesinin sebeplerinden biri de göz tembelliğidir. Göz tembelliği gözlerden birinin numarası çok düşükken ( örneğin 0.5 ) diğer gözün numarasının görece daha büyük ( örneğin 3 ) olması durumudur.