Az görenler için teleskopik gözlükler

 

Low vision (az görme) en iyi gözlük camlarıyla bile yakın okumanın ve uzakta detayları görmenin mümkün olmadığı , kişinin günlük yaşantısını engelleyecek seviyede görme kaybının geliştiği durumdur. Hastanın görmesi genellikle % 40 ın altına düşmüştür. En sık yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı göz arkası kanamaları, glokom, retinitis pigmentosa (tavuk karası ) ve diğer dejeneratif retina hastalıkları nedeniyle oluşur.

Az gören hastaların görme seviyesini arttırmak için karşıdaki görüntünün özel merceklerle büyütülüp yaklaştırılması gereklidir. Bunun için geliştirilmiş büyütme gücüne sahip gözlüğe monte edilebilen mercekler vardır.

 

Her göz içi basınç yüksekliği glokom mudur ?

Göz içi basıncı glokomda önemli bir risk fatörüdür ama tek belirleyici faktör değildir. Görme sinirinde henüz bir hasar yoksa, görme alanından bir kayıp söz konusu değilse henüz glokom gelişmemiş demektir, sadece okuler hipertansiyon vardır (sinir lifi hasarı olmaksızın göz içi basıncının yüksek seyirli olması). Bu durum ancak ileri tetkiklerle anlaşılabilir

Göz tansiyonu normal veya düşük olan kişilerde de glokom olabilir mi ?

Evet olabilir, bu durumda normotensif glokomdan (normal basınçlı glokom) bahsedilir. Göz içi basıncı normal değerlerde ve belki biraz düşük ölçülüyordur, ancak kişinin kendi göz yapısı dikkate alındığında sinir liflerinin hassaslığı, korneanın inceliği gibi faktörlerle bu tansiyon bu kişiye göreceli olarak yüksek geliyordur. Yani her insanın kendine özel bir tansiyon eşiği vardır ve bu herkeste biraz farklıdır. Bir başkası için yüksek sayılabilecek bir göz tansiyonu değeri diğer bir kişi için normal sayılabilir. Göz içi basıncı 10-20 mmHg arasında normal olarak kabul edilir. 20 mmHg ve üzerindeki değerler glokom şüphesi olarak değerlendirilir.

Glokom kimlerde görülür?

40 yaşın üzerindeki kişilerde glokom riski artmaktadır. Ailesinde glokom öyküsü olan kişilerde glokom oluşma riski daha yüksektir. Diyabet , göz yaralanmaları , üveit veya iritis gibi göz iltihapları, yüksek miyopi ve hipermetropi, uzun süreli kortizon kullanımı gibi durumlar glokom gelişme riskini artırırlar.

Glokom neden oluşur ?

Gözün içinde salgılanan ve gözün beslenmesi için gerekli olan göz içi sıvısı normalde düzenli bir devri daim içinde akar (bu sıvının, gözün dış yüzeyindeki gözyaşı ile ilgisi yoktur). Sabit hızda göz içi sıvısı üretilirken, aynı miktarda sıvı gözü terk eder Salgılanma miktarı ile boşalma kanallarından dışa atılma miktarı arasında bir denge vardır. Glokomda bu dışa boşaltım kanallarının tam veya kısmi tıkalı olması nedeniyle salgılanan göz içi sıvısı yeterince dışa akamaz ve göz içinde basınç yükselir. Yükselen göz içi basıncı da görme siniri hücrelerine zarar verir.

Ancak geç evrelerde görmeyi geri dönüşümsüz olarak düşüren glokom hastalığı bazı hastalarda sabahları belirginleşen baş ağrıları, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, ara sıra bulanık görme, göz etrafında ağrı gibi belirtilere neden olabilir.

Glokom tanı testleri nelerdir ?

Bir hastada sadece göz tansiyonunun yüksek ölçülmesi glokom tanısı için yeterli değildir. Glokom şüphesi bulunan her hastadan tanıyı kesinleştirmek için

1. Sinir lifi tabakasının kalınlığı (oct)
2. Kornea kalınlığı (pakimetri)
3. Görme alanı (bga)

tetkikleri istenmelidir. Bu tetkiklerin değerlendirilmesi sonucu kesin tanı konulabilir. Ayrıca bu testler hastanında durumunda bir değişiklik olup olmadığının izlenmesi için düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Glokom tedavisi :

Unutmamak gerekir ki glokom nedeniyle gerçekleşen sinir lifi hasarı geri döndürülemez. Göz damlaları, lazer cerrahisi ve cerrahi operasyonlar hep daha ileri kayıp meydana gelmesini önlemek içindir.

İlaç Tedavisi

Göz tansiyonları ilaçları göz içinde salgılanan sıvının üretimini kısarak veya dışa akımını kolaylaştırarak etki yaparlar.Bu ilaçlar, her gün düzenli olarak alınan ve de hayat boyu kullanılan ilaçlardır. İlaç tedavisine rağmen göz tansiyonu düşmüyor ve görme alanı daralıyorsa veya hasta ilaç kullanmak istemiyorsa veya kullanamıyorsa lazer tedavisi gündeme gelir

Selektif Lazer Trabekuloplasti (SLT)

Göz içinde yapılan sıvının dışa çıkışını kolaylaştırmak için dışa boşaltım kanallarına lazer uygulanır. Son derece basit ve risksiz bir işlemdir. 5 dakikadan fazla sürmez. Ameliyathanede değil hasta oturur vaziyetteyken muayene masası benzeri bir ünitede uygulanır. Bu işlemle dışa akım kanalları rahatlar ve göz ışı sıvısının buradan rahatça akmaya başlar. Etkisi 1-2 yıl içinde azalabileceğinden tekrarı gerekebilir.

Göz tansiyonu ameliyatı

En sık kullanılan yöntem göz içi sıvısının gözden dışa akımı için yeni bir kanal oluşturmaktır (trabekülektomi). Hastanede yatış gerektirmeyen lokal anesteziyle rahatlıkla gerçekleştirilebilen bir operasyondur.